Jorn Dijkstra

Jorn Dijkstra, mede eigenaar en coach

Mijn naam is Jorn Dijkstra. Ik heb jaren ervaring als begeleider in de jeugdhulp. Vaak zag ik dat jongeren moeite hadden met (het houden van) een bijbaan, een stage of een vaste baan. Het ontbrak hen aan werkervaring of succeservaringen. Er bleek geen of weinig aanbod te zijn dat aansloot op hun zorgbehoefte. Om deze reden besloot ik Youngmade op te richten, samen met Freek Groot. Het opdoen van werkervaring zetten we bij Youngmade in voor persoonlijke ontwikkeling en een plek krijgen in de maatschappij.