Arbeidsparticipatie met ASS

Over arbeidsparticipatie van mensen met een autisme spectrum stoornis zijn nog maar enkele onderzoeken verricht. Duidelijk is dat het slecht gesteld is met de arbeidsparticipatie. Ongeveer 30% van de mensen met autisme zit thuis zonder een enkele vorm van dagbesteding of werk.

Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren helpend kunnen zijn voor mensen met ASS, zodat ze beter en langer kunnen blijven werken:

 • goede begeleiding;
 • de werkomgeving is op de hoogte van het autisme en kan hiermee rekening houden;
 • voldoende rust, niet overvraagd worden en dus zorgen voor maatwerk. Letten op voldoend slaap: slaapproblemen blijken maatgevend te zijn voor het al dan niet doen slagen van arbeidsparticipatie;
 • het niveau van het werk. Een groot gedeelte van wajongers met autisme geeft aan dat ze ontevreden zijn met het niveau en het werk zelf;
 • het netwerk van iemand met ASS. Het blijkt belangrijk te zijn om het netwerk te betrekken bij het arbeidsproces, ook voor het kunnen maken van een succesvolle keuze die aansluit bij interesses, zodat wordt voorkomen dat iemand te hoog of te laag wordt ingeschat. Hoger opgeleide ouders blijkt ook een positieve uitwerking te hebben;
 • prettige contacten met collega’s;
 • een goede balans tussen structuur en variatie;
 • mogelijkheden tot parttime werk;
 • het principe “learning by doing” blijkt bij mensen met ASS het beste te werken. Op deze manier leren ze het geleerde toe te passen in de praktijk;
 • intensieve samenwerking met alle betrokkenen, zoals het netwerk en professionals;
 • het eigen zelfvertrouwen om zelfstandig te leren werken;
 • werkplezier kunnen ervaren.

 

Risico’s voor het slagen van arbeidsparticipatie zijn:

 • een ernstige vorm van autisme;
 • belangrijke gebeurtenissen die (te) veel aandacht vragen, zoals een verhuizing, uit huis plaatsing, voortijdig school moeten verlaten, opname of detentie;
 • medicijngebruik, nu of in het verleden, indien dit een indicatie geeft over de ernst van de problematiek;
 • weinig werkplezier;
 • psychische problemen zoals depressie;
 • ernstige prikkelverwerkingsproblematiek.

 

Belangrijk blijkt vooral dat er in het arbeidsproces ondersteuning is in de vorm van begeleiding op de werkvloer. Het duurt langer voordat iemand met autisme aan nieuwe situaties gewend raakt, ook bij veranderingen in het werk. Het kan daarom in perioden ook raadzaam zijn om tijdelijk minder te werken. Daarnaast moet er regelmatig geëvalueerd worden of de huidige werkplaats nog voldoende aansluit en/of uitdaging biedt.

 

Wilt u meer weten over onze werkwijze? klik dan hier. Wilt u direct direct contact met ons hebben? klik dan hier.

 

Bibliografie

Brouwer, S., Landsman, J., Engbers, C., Holten, L. v., Tan-Oen, A., Broeke, T. v., . . . hout, D. v. (2014, maart). akc onderzoekscahier 12. Opgehaald van arbeidsdeskundigen: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/cms/files/2015-06/1435054412_akc-onderzoekscahier-12.pdf